Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Dummy
Dummy
Zijn jullie al open? De aannameprocedure doet vermoeden van wel.

Wij zijn nog niet open. De aannameprocedure is nog op basis van het afgeven van een intentie.

De coaches en kinderen staan te trappelen om te beginnen. Achter de schermen zijn we bezig met financiën en locaties.

Wat bieden jullie aan bij Wijs?
 • Thematisch werken in periodes van ongeveer zes weken.
 • Omgevingsgericht leren. We zetten het kind centraal en leren hoe wij ons verhouden tot de omgeving.
 • Een breed aanbod van activiteiten op het gebied van onder andere kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, drama, dans, sport, yoga en techniek.
 • (Facultatieve) workshops voor kinderen én ouders.
 • Een rijke leeromgeving, zowel binnen als buiten. Veel erop uit gaan (buitenactiviteiten).
 • Het creëren, beplanten, onderhouden en verzorgen van een moestuin.
 • Contact met en verzorging van dieren.
 • Koken en bakken.
 • Levenslessen (uitdaging + stimulans voor de ontwikkeling).
 • Het volgen van de ontwikkeling van het kind zonder toetsen en huiswerk.
 • Naar doel(en) werken samen met het kind: het leert zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en onderzoek doen.
 • Vanuit een eigen leervraag werken.
 • Coöperatief leren tijdens gezamenlijke thema’s.
 • We houden een portfolio bij waarin de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt.
 • Het bepalen van een leer- en ontwikkeltraject samen met het kind.
 • Een stilteruimte, verbindingsruimte en rustgevende muziek.
Wat zijn de belangrijkste verschillen met regulier onderwijs?
 • Ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen interesse.
 • Geen toetsen en huiswerk.
 • Alle leeftijden door elkaar heen.
 • Kleine groepen: één coach op 10 kinderen.
 • Naast het cognitieve veel tijd over voor andere activiteiten.
 • Veel buitenschools leren en samenhang (de wereld als klaslokaal).
 • De nadruk op de natuur, verbinden, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid.
 • Gezond leven en eten.
 • De betrokkenheid van ouders.
Voor welke kinderen is Wijs?

 Is jouw kind een avonturier, buitenkind, eigenwijs, nieuwsgierig, creatief, denker en/of doener? Wil jouw kind de natuur in, minder moeten, vrijheid ervaren, zelf ontdekken, leren met hoofd, hart en handen en dat alles in zijn of haar ritme?

Dan is Wijs mogelijk iets voor uw kind.

Voor welke ouders is Wijs?
 • Voor ouders die alle vertrouwen hebben in hun kinderen en in hun eigen unieke ritme.
 • Voor ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen (ook in de kosten).
 • Voor ouders die helemaal open staan voor een totaal andere kijk op onderwijs.
Voor welke kinderen is Wijs geen passende leeromgeving?
 • Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is.
 • Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van Wijs staan.
 • Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid.
Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd?

De ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd door een model dat de ontwikkeling in drie fases opdeelt:

1. Ik kan het samen.
2. Ik kan het alleen. 
3. Ik kan het iemand anders uitleggen en toepassen in een andere situatie. 

Deze ontwikkeling vind plaats in drie ontwikkelingsgebieden, namelijk:

1. Gezinssituatie: de kleinste samenleving waar een kind deel van uitmaakt.
2. Buurtsituatie:  waar het gezin woont.
3. Community

 

Zo worden kinderen geprikkeld om eerst vaardigheden eigen te maken in een veilige thuissituatie samen met de ouders/verzorgers, om vervolgens deze vaardigheden in te zetten voor de buurt en/of community. Zo wordt de wereld van het kind, beetje bij beetje groter.

Is het ook mogelijk kleine kinderen twee dagen per week mee te laten draaien?

Dit hangt van de leeftijd van het kind af. Is het kind nog niet leerplichtig? Dus jonger dan 5 jaar? Dan kan dat! Is het kind 5 jaar of ouder? Dan moet het kind minimaal 15 uur per week meedraaien.

Hoe ziet een dag eruit bij Wijs?
7.30 – 09.30 uur

Inloop, vrij buiten spelen.

Ochtendprogramma

 • Dagopening met een bepaald ritueel met de stamgroep. Met een lekker warm theetje erbij en het liefste in de buitenlucht.
 • Werken aan persoonlijke doelen, projectmatige activiteiten. Dit kan individueel zijn, in samenwerkingsverband of in coach-verband. Ook de kinderen onderling kunnen een coachende rol vervullen.
 • Rustmoment met groente, fruit, thee of water en muziek of een verhaal. Daarna buiten spelen.
 • Werken aan persoonlijke doelen, projectmatige activiteiten. Een groepje verzorgt de lunch.

Gezamenlijke lunch aan tafel

De tafels worden gedekt, afgeruimd en schoongemaakt en er wordt afgewassen in teamverband.

Middagprogramma:

 • Lichtwerk-uurtje: vanuit rust en stilte werken aan de innerlijke wereld. Kinderen vullen dit naar eigen behoefte en inzicht in. Denk hierbij aan stillezen, yoga, mediteren, puzzelen, tekenen, schilderen, zandtafel of -bak, klei etc. De kinderen zijn zelfstandig bezig, waarbij ook hier rekening gehouden wordt met leeftijd en vermogen.
  • Diverse afwisselende speel- en leeractiviteiten.
 • Lichamelijke activiteiten, zoals karate, gym, yoga, dans of buiten spelen.

14.30 uur

 • Dagsluiting met bepaald ritueel met stamgroep, en gaan samen naar buiten om opgehaald te worden of bij BSO te blijven.

14.30 – 18.30

‘Bso’-activiteiten

Dummy
Dummy
Worden jullie bekostigd door de overheid?

Nee, wij worden niet bekostigd door de overheid.

Hoe ziet het aannamebeleid eruit?

1. Intentieverklaring: de ouders tekenen deze verklaring.

2. Eerste kennismakingsgesprek
In dit korte gesprek met alle ouders of verzorgers en kinderen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen wensen kenbaar gemaakt worden en krijgt het gezin een rondleiding. We bekijken of de wensen en behoeften van ouders en kind(eren) matchen met de mogelijkheden binnen en de visie van onze school.

3. Tweede kennismakingsgesprek
Vindt het eerste kennismakingsgesprek met niet alle ouders of verzorgers plaats? Of zonder de aanwezigheid van de kinderen? Dan vindt er een tweede kennismakingsgesprek plaats met de missende gezinsleden. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om alle ouders of verzorgers en kinderen gezien en gesproken te hebben voordat we de procedure verder vervolgen.

4. Vragenlijst
Willen beide partijen doorgaan met de intakeprocedure? Dan sturen we per e-mail een vragenlijst. Het gezin vult deze gezamenlijk in en mailt de lijst terug aan ons. Als bijlage wordt ook de ouderbijdragetabel meegestuurd.
Na ontvangst van de vragenlijst nemen we binnen een week contact op met de ouders of verzorgers. We plannen dan een verdiepend kennismakingsgesprek in.

5. Hart & Ziel gesprek
Tijdens dit gesprek is er gelegenheid voor het stellen van vragen van beide kanten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de kennismaking, over het vragenformulier, na het bestuderen van de website en van documenten. We nemen de tid om de laatste twijfels, onzekerheden en struikelblokken te bespreken. Eerlijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen zijn noodzakelijk om een weloverwogen beslissing te nemen.

6. Proefdraaien
In overleg plannen we een proefweek in. In deze week zal het kind drie dagen volledig meedraaien binnen onze school. Na afloop bespreekt het team deze week na. De uitkomst van dit gesprek bespreken we weer met de ouders, waarna we een uiteindelijke beslissing nemen met een eventuele plaatsing als resultaat.

7. Inschrijven
Dan is de daadwerkelijke inschrijving daar! We starten de inschrijfprocedure met de intake. Hierin bespreken we zaken als de overdracht vanuit de vorige school, de ouderbijdrage en het tekenen van het contract. Ook stemmen we de officiële startdatum met elkaar af.

Waar zal Wijs zich gaan vestigen?

Wijs gaat haar eerste vestiging openen in Noord-Limburg. Op dit moment is het nog niet bekend welke plaats dit gaat worden.

Wat zijn de kosten?

Wij streven ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, en dit toch de juiste plek zijn voor ’t kind, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Op welke manier kan ik bijdragen?

Wij zijn ontzettend blij met alle hulp! Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Je kunt ons steunen met een gift of investering. Je kunt ons helpen zichtbaar te worden op social media door ons te volgen. Wanneer de school draait, zijn ouders meer dan op een reguliere school betrokken.

Valt mijn kind onder de leerplichtwet wanneer hij of zij bij Wijs ingeschreven staat?
Ja, je kind valt dan onder de leerplichtwet.
Kan een kind met vrijstelling van de leerplicht bij Wijs terecht?

Ja, dat kan. Wanneer jouw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, kan hij of zij ook naar Wijs met behoud van deze vrijstelling. Dit kan omdat je de kosten privé betaalt.

Goed dat jullie niet aan 'rugzakjes' doen. Hoe garanderen jullie de beste ontwikkeling van de kinderen?

Met ‘niet aan rugzakjes doen’ bedoelen we dat we het kind niet willen labelen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich op zijn of haar manier ontwikkelt. Wij denken vanuit en werken aan ontwikkeling in de breedte en zetten in op zelfvertrouwen ontwikkelen. We werken aan zowel hoofd (kennis), hart (vanuit interne motivatie en wat het kind leuk vindt om te doen) en handen (fysiek bezig zijn). Dan wordt een kind vanzelf de beste versie van zichzelf. Garanties kan niemand geven, maar wel liefde, ondersteuning en vertrouwen!

Zijn kinderen met het syndroom van Down ook welkom?

Ieder kind is anders. Zo ook een kind met het syndroom van Down. Deze kinderen zitten soms ook op een reguliere basisschool. Ook bij Wijs zijn zij welkom.

Kijken naar het kind zelf is onderdeel van het aannamebeleid. Van tevoren gaan we altijd met de ouders in gesprek. Hierbij bespreken we of het kind individuele begeleiding nodig heeft, of wij die begeleiding kunnen bieden en of er specialisatie nodig is. Op basis daarvan nemen we samen met de ouders een besluit.