Veelgestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Dummy
Dummy
Zijn jullie al open? De aannameprocedure doet vermoeden van wel.

Wij zijn nog niet open. De aannameprocedure is nog op basis van het afgeven van een intentie.

De coaches en kinderen staan te trappelen om te beginnen. Zodra de gemeentelijke goedkeuring m.b.t. de ruimtelijke ordening verkregen is, openen we officieel onze eerste locatie.

Wat bieden jullie aan bij Wijs?
 • Engels als voertaal.
 • Omgevingsgericht leren. We zetten het kind centraal en leren hoe wij ons verhouden tot de omgeving.
 • Een breed aanbod van activiteiten op het gebied van onder andere kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, drama, dans, sport, yoga en techniek.
 • (Facultatieve) workshops voor kinderen én ouders.
 • Een rijke leeromgeving, zowel binnen als buiten. Veel erop uit gaan (buitenactiviteiten).
 • Het creëren, beplanten, onderhouden en verzorgen van een moestuin.
 • Contact met en verzorging van dieren.
 • Koken en bakken.
 • Levenslessen (uitdaging + stimulans voor de ontwikkeling).
 • Het volgen van de ontwikkeling van het kind zonder toetsen en huiswerk.
 • Naar doel(en) werken samen met het kind: het leert zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en onderzoek doen.
 • Vanuit een eigen leervraag werken.
 • Coöperatief leren tijdens gezamenlijke thema’s.
 • We houden een portfolio bij waarin de ontwikkeling van het kind gevolgd wordt.
 • Het bepalen van een leer- en ontwikkeltraject samen met het kind.
 • Een stilteruimte, verbindingsruimte en rustgevende muziek.
Wat zijn de belangrijkste verschillen met regulier onderwijs?
 • Ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen interesse en tempo.
 • Geen toetsen en huiswerk.
 • Alle leeftijden door elkaar heen.
 • Kleine groepen: één coach op 10/12 kinderen.
 • Naast het cognitieve veel tijd over voor andere activiteiten.
 • Veel buitenschools leren en samenhang (de wereld als klaslokaal).
 • De nadruk op de natuur, verbinden, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid.
 • Gezond leven en eten.
 • De betrokkenheid van ouders.
Voor welke kinderen is Wijs?

 Is jouw kind een avonturier, buitenkind, eigenwijs, nieuwsgierig, creatief, denker en/of doener? Wil jouw kind de natuur in, minder moeten, vrijheid ervaren, zelf ontdekken, leren met hoofd, hart en handen en dat alles in zijn of haar ritme?

Dan is Wijs mogelijk iets voor uw kind.

Voor welke ouders is Wijs?
 • Voor ouders die alle vertrouwen hebben in hun kinderen en in hun eigen unieke ritme.
 • Voor ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen (ook in de kosten).
 • Voor ouders die helemaal open staan voor een totaal andere kijk op onderwijs.
Voor welke kinderen is Wijs geen passende leeromgeving?
 • Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is.
 • Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van Wijs staan.
 • Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid.
Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd?

Elk kind heeft een persoonlijk portfolio met doelen, werk en zelfreflectie, besproken met coach om groei en ontwikkeling te volgen.

Is het ook mogelijk kleine kinderen twee dagen per week mee te laten draaien?
Volgens de wet dient ieder kind vanaf 5 jaar minimaal 15 uur per week op de basisschool aanwezig te zijn. Ons concept is gebaseerd op een totaalpakket van 4 hele dagen per week. Dit geldt voor elk gezin. Wijs hanteert dit vanuit pedagogisch oogpunt, waarbij rust en continuïteit voorop staan.
Hoe ziet een dag eruit bij Wijs?

Inloop tussen 08:00 en 09:00, vrij buiten spelen.

Om 09.00 uur starten we gezamenlijk met lichaamsbewustzijn, door middel van bewegingstherapie, ademhalingsoefeningen of yoga, en openen we de dag als een gemeenschap.
Na deze “opening” gaan de kinderen hun eigen weg, werken aan persoonlijke doelen, projecten, individueel, samenwerkend of met coaching.
Een rustmoment volgt met groente, fruit, thee of water, vergezeld van muziek of een verhaal.
Kinderen worden aangemoedigd om zelf aan te geven wat ze willen leren, met activiteiten die passen bij het thema op Wijs.
Van het onderzoeken van de grootte van de zon tot het bedenken van een danschoreografie, iedere dag biedt nieuwe mogelijkheden.

Gezamenlijke lunch aan tafel tussen 12.00-13.00 uur

Een wisselend groepje kinderen verzorgd samen met de kok de lunch, waarvoor ze ingrediënten uit de moestuin en lokale biologische boodschappen verzamelen.
Na een uur waarin met aandacht wordt gegeten, ruimen de kinderen op, maken ze schoon en wordt er in teamverband afgewassen.

Middagprogramma

Vanuit rust en stilte werken aan de innerlijke wereld. Kinderen vullen dit naar eigen behoefte en inzicht in.

Denk hierbij aan stillezen, yoga, mediteren, puzzelen, tekenen, schilderen, zandtafel of -bak, klei, dieren verzorgen, werken in de moestuin.
De kinderen zijn zelfstandig bezig, waarbij ook hier rekening gehouden wordt met leeftijd en vermogen.

Dagsluiting met bepaald gezamenlijk ritueel, en starten de BSO activiteiten.

Van 14.00-18.00
Elke dag keuze uit 2 wisselende BSO workshops, denkende aan: muziekles, dansles, vechtsport, moes tuinieren etc.

Dummy
Dummy
Worden jullie bekostigd door de overheid?

Nee, wij worden niet bekostigd door de overheid.

Hoe ziet het aannamebeleid eruit?

1: Intentieverklaring: De ouders tekenen deze verklaring.

2: Kennismakingsgesprek: Dit gesprek wordt gevoerd met beide ouders/dan wel verzorgers en het gehele aannamebestuur van Heel-Wijs. Hier wordt de visie van Heel-Wijs met de ouders gedeeld en kunnen er vragen over en weer worden gesteld. Het kind zelf is nog  niet aanwezig bij dit gesprek.

3: Heel-Wijs workshop voor de ouders: Dit is een workshop waar de ouders als het ware worden “ontschoold” van het reguliere onderwijs en de kijk van de huidige maatschappij op het onderwijs. Hier wordt de ouders geleerd anders naar het onderwijs te kijken in zoverre ze dat niet al doen. Maar deze workshop zorgt ervoor dat alle ogen dezelfde richting in worden gezet. Hier zullen meerdere ouders aan deelnemen.

4: Kennismakingsperiode met Heel-Wijs: Nu stap 1,2 en 3 doorlopen en van beiden kanten goedgekeurd zijn, zal het kind de mogelijkheid krijgen om kennis te maken met Heel-Wijs. Dit is een periode van onbepaalde tijd voor het kind om te proeven aan het nieuwe onderwijs. Ook zal hier een dag tussen zitten voor de ouders om van de zijlijn mee te kunnen kijken hoe het er precies aan toe gaat op een dag van Heel-Wijs.

5: Aannamegesprek Heel-Wijs: Zodra alle vorige stappen in positieve zin doorlopen zijn, zowel door de ouders, het kind en het team van Heel-Wijs, zal het aanname gesprek plaatsvinden. Bij dit gesprek zal iedereen aanwezig zijn, zowel het kind als de ouders en het aannamebestuur van Heel-Wijs. Hier wordt alles nog een keer goed doorlopen zodat alles duidelijk is voor alle partijen. N.a.v. dit gesprek zal het eerste beeld van het kind in ons volgsysteem worden genoteerd.

Waar zal Wijs zich gaan vestigen?
Momenteel zijn we bezig met diverse locaties in verschillende gemeentes. Het ligt eraan welke gemeente op ruimtelijk vlak de eerste goedkeuring geeft, daar gaan we onze eerste locatie realiseren.
Wat zijn de kosten?

De kosten zijn gebaseerd op een totaalpakket wat een all-inclusive pakket biedt voor school en BSO gedurende 4 dagen per week, het hele jaar.

Voor de kosten van de BSO kan je (indien je daarvoor in aanmerking komt) kinderopvangtoeslag aanvragen.

Op welke manier kan ik bijdragen?

Wij zijn ontzettend blij met alle hulp! Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Je kunt ons steunen met een gift of investering. Je kunt ons helpen zichtbaar te worden op social media door ons te volgen. Wanneer de school draait, zijn ouders meer dan op een reguliere school betrokken.

Valt mijn kind onder de leerplichtwet wanneer hij of zij bij Wijs ingeschreven staat?
Ja, je kind valt dan onder de leerplichtwet.
Goed dat jullie niet aan 'rugzakjes' doen. Hoe garanderen jullie de beste ontwikkeling van de kinderen?

Met ‘niet aan rugzakjes doen’ bedoelen we dat we het kind niet willen labelen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich op zijn of haar manier en tempo ontwikkelt.
Wij werken aan de ontwikkeling in de breedte en zetten in op het ontwikkelen van zelfvertrouwen. We werken aan zowel hoofd (kennis), hart (vanuit interne motivatie en wat het kind leuk vindt om te doen) en handen (fysiek bezig zijn). Dan wordt een kind vanzelf de beste versie van zichzelf. Garanties kan niemand geven, maar wel liefde, ondersteuning en vertrouwen!

Zijn kinderen met het syndroom van Down ook welkom?

Ieder kind is anders. Zo ook een kind met het syndroom van Down. Deze kinderen zitten soms ook op een reguliere basisschool. Ook bij Wijs zijn zij welkom.

Kijken naar het kind zelf is onderdeel van het aannamebeleid. Van tevoren gaan we altijd met de ouders in gesprek. Hierbij bespreken we of het kind individuele begeleiding nodig heeft, of wij die begeleiding kunnen bieden en of er specialisatie nodig is. Op basis daarvan nemen we samen met de ouders een besluit.