Aannamebeleid

Aannamebeleid Wijs

Net als alle scholen heeft Wijs te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) die achter onze Holistische identiteit en onze onderwijskundige visie staan. De onderstaande intentieverklaring is geen inschrijving maar een indicator met betrekking tot het aantal inschrijvingen, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Heel-Wijs114

Aannamebeleid

1 Intentieverklaring

De ouders tekenen deze verklaring bij Wijs.

2 Kennismakingsgesprek

Tijdens dit gesprek zullen zowel beide ouders/verzorgers als het volledige aanname-bestuur van Wijs aanwezig zijn. Hier wordt de visie van Wijs met de ouders gedeeld en is er ruimte voor vragen en antwoorden. Het kind zelf is nog niet aanwezig bij dit gesprek.

3 Wijs workshop voor de ouders

Deze workshop biedt ouders de gelegenheid om zich los te maken van traditionele onderwijspraktijken en de gangbare opvattingen over onderwijs in de samenleving. Tijdens deze workshop leren ouders om op een vernieuwende manier naar onderwijs te kijken, zelfs als ze dit al deels doen. De workshop is ontworpen om ervoor te zorgen dat alle ouders dezelfde kant opkijken. Het is een gezamenlijke inspanning waar meerdere ouders aan zullen deelnemen.

 4 Kennismakingsperiode met Wijs

Nadat stappen 1, 2 en 3 succesvol zijn afgerond en beide partijen akkoord zijn, krijgt het kind de kans om kennis te maken met Wijs. Dit is een flexibele periode waarin het kind de mogelijkheid heeft om het nieuwe onderwijs te ervaren. Tijdens deze periode is er ook een dag ingepland voor de ouders, waarbij ze vanaf de zijlijn kunnen observeren hoe een dag bij Wijs verloopt.

5 Aannamegesprek Wijs

Nadat alle voorgaande stappen met succes zijn doorlopen door zowel de ouders, het kind als het team van Wijs, vindt het aanname gesprek plaats. Tijdens dit gesprek zullen alle betrokkenen aanwezig zijn: het kind, de ouders en het aanname-bestuur van Wijs. Hierbij worden alle aspecten nogmaals doorgenomen om ervoor te zorgen dat alles duidelijk is voor alle partijen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt het eerste beeld van het kind vastgelegd in ons volgsysteem.

Heel-Wijs114

Intentieverklaring

15 + 2 =