Basisschool

Basisschool Wijs

“Een leven lang leren in verbinding met je eigen natuur en de natuur om je heen”

Wijs is een internationale B4 basisschool die zich richt op kinderen van 4 tot 13 jaar. We implementeren Engels als voertaal vanaf een jonge leeftijd, waardoor kinderen worden voorbereid op een wereld waarin Engels steeds meer de standaardtaal wordt.

We hanteren een vierdaagse schoolweek met flexibele vakantieperiodes en vieren feestdagen zonder religieuze invulling.

Onze filosofie is gericht op de algehele ontwikkeling van het individu, inclusief lichaam, geest en ziel. We bieden een holistisch onderwijsprogramma met vier basiselementen: natuur, gezondheid, talentontwikkeling en holisme. Hiermee streven we naar een gebalanceerde groei.

Bij Wijs geloven we in een liefdevolle en stimulerende omgeving waarin kinderen gedijen, met respect voor natuur, gezondheid en individuele talenten. Onze educatieve aanpak omvat 80% buitenlessen om een diepe verbinding met de natuur te bevorderen en kinderen bewust te maken van hun ecologische voetafdruk.

Gezonde, biologische voeding is een integraal onderdeel van ons holistisch onderwijs, waarbij we kinderen bewust maken van de oorsprong en impact van voedsel op onze planeet. Ontspanning is ook belangrijk, daarom integreren we mindfulnesspraktijken om de aandacht te vergroten en emotionele intelligentie te ontwikkelen.

We geloven in het bieden van een flexibele leeromgeving waarin kinderen hun eigen tempo en interesses kunnen volgen. Daarom richten we ons op de passies en talenten van elk kind, zonder dwang voor traditionele leeractiviteiten zoals lezen, schrijven en rekenen. Bij Wijs gunnen we kinderen vrije tijd na school zonder huiswerk. We geloven niet in gestandaardiseerde toetsen; in plaats daarvan volgen we de ontwikkeling van kinderen via een eigen portfolio en gesprekken.

Heel-Wijs114

Totaalpakket

Flexibiliteit en rust zijn belangrijk voor ons, daarom hebben we vaste breng- en haalmomenten ingesteld voor het gehele IKC (KDV, basisschool en BSO).

Ouders nemen een totaalpakket af waarin kinderen 52 weken per jaar, 4 dagen per week, tussen 8.00 en 18.00 uur welkom zijn, inclusief BSO-activiteiten, zwemlessen en catering gedurende de dag. Ouders kunnen zelf snipperdagen en vakanties plannen, wat flexibiliteit biedt en kosten bespaart.