Donaties

Belastingvoordelen door en voor donaties

“Donaties aan ANBI stichting Heel wijs”

Belastingvoordelen voor donaties aan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) zijn gunstig. Er bestaan specifieke regelingen voor belastingaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, vrijstellingen van schenk- en erfbelasting, en zelfs een terugbetalingsregeling voor energiebelasting. Laten we eens kijken naar wat deze regelingen voor u als donateur betekenen.

Wanneer u geld schenkt aan onze stichting, kunt u onder bepaalde voorwaarden deze giften aftrekken van uw inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een cruciale voorwaarde van de Belastingdienst is dat het goede doel waar u aan schenkt, erkend is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), onze stichting Heel Wijs voldoet aan deze voorwaarden.

Heel-Wijs114

Algehele vrijstelling

Wanneer een goed doel als ANBI wordt erkend, bent u vrijgesteld van schenk- of erfbelasting over uw donatie of erfrechtelijke verkrijging aan hen. ANBI’s hebben namelijk een algemene vrijstelling van deze belastingen, op voorwaarde dat de verkrijging het algemeen belang dient. Op deze manier komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI. 

Onze stichting Heel Wijs voldoet aan alle door de belastingdienst gestelde voorwaarden.

Totaal € -