Holistisch onderwijs

Wat is holistisch onderwijs?

Holistisch onderwijs is een vorm van onderwijs met een lange geschiedenis. Er is een grote verscheidenheid aan methodologieën en combinaties van methodologieën die worden gebruikt voor holistisch onderwijs, dit is afhankelijk van de behoeften van verschillende doelgroepen. Enkele voorbeelden van `holistisch onderwijs zijn Montessori, Dalton, Waldorf en Reggio Emilia. Er is veel onderzoek gedaan naar holistisch onderwijs dat de bewezen resultaten laat zien: het bevordert sociale en academische vaardigheden die minstens gelijk of superieur zijn aan traditioneel onderwijs. Studenten zijn meer tevreden en leren met meer enthousiasme, motivatie en zijn zich meer bewust van zichzelf en de wereld om hen heen. Holistische benaderingen zijn in verband gebracht met verbeteringen in cijfers, klassengedrag en sociale en emotionele resultaten. Het is een gangbare vorm van onderwijs in de meeste (ontwikkelde) landen in de wereld.

Holistisch onderwijs betekent dat elk kind wordt opgevoed om zijn identiteit en doel in het leven te vinden, verbindingen te leggen met onze natuurlijke wereld, onze gemeenschap en spirituele waarden zoals vriendelijkheid, dankbaarheid en vrede te beoefenen (Miller, 1994). Elk kind is een uniek wezen dat leert en groeit in een creatieve omgeving, waar ze grenzeloze ideeën kunnen omarmen en hun onbegrensde potentieel kunnen onthullen.

 

Heel-Wijs114

Bewustzijn

Holistisch onderwijs ondersteunt de kinderen om zich bewust te worden van hun eigen kracht en van de wereld waarin ze leven, zodat ze van binnenuit zelfbewust en zelfverzekerd worden.

Door de kinderen de kans te geven te ontdekken en te beslissen wat belangrijk en betekenisvol is voor hen, anderen, de samenleving en de wereld waarin ze leven, kunnen we een blijvende verandering creëren.

We werken met wat er al is: het hart van een kind, hun capaciteiten, de gezinnen, de gemeenschap, de natuur en de wereld.

 

Evenwichtige voeding

Wijs stimuleert gezonde gewoonten, zoals evenwichtige voeding en lichaamsbeweging, en werkt aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals empathie en zelfcompassie.

Het onderwijsprogramma van Wijs is ontworpen om een omgevingsgerichte leeromgeving te bieden, met thema’s die relevante gebieden zoals voeding, gezondheid, kunst, dieren en technologie raken. We halen de wereld van buiten naar binnen. Het programma streeft naar het ontwikkelen van vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en creatieve expressie.

Verder is natuuronderwijs een belangrijk onderdeel van het curriculum, waarbij 80% van de tijd wordt besteed aan het leren over en in de natuur.

Dit helpt kinderen respect en waardering op te bouwen voor de natuur en haar belang in ons dagelijks leven.

 

Heel-Wijs114