International Holistic School

Kinderdagverblijf – Basisschool – BSO

Wat is Wijs?

B4-internationale school

“Een Leven Lang Leren in Verbinding met de natuur en jezelf”

Wijs is een B4-internationale school, waar kinderen van 2 tot 13 jaar niet alleen onderwijs krijgen, maar ook opvang. Vanaf een jonge leeftijd wordt Engels als voertaal geïntroduceerd, met een soepele overgang vanuit het Nederlands. Deze aanpak bereidt kinderen voor op een wereld waarin Engels steeds belangrijker wordt.

Health en Education

Wat Wijs echt uniek maakt, is dat het twee specialisaties onder één dak biedt: Health en Education. Bij Wijs staat het creëren van een leeromgeving centraal waarin kinderen hun eigen tempo kunnen volgen, aangepast aan hun individuele behoeften. Flexibiliteit staat hoog in het vaandel, waardoor kinderen vrij zijn om hun eigen leerweg te kiezen op basis van hun talenten en interesses. De school benadrukt ook het belang van een gezonde levensstijl voor effectief onderwijs, waarbij zowel het kind als het hele gezin worden betrokken.

 

Klik voor een sfeerimpessie op de onderstaande video.

Teun peters videograaf – www.teunpeters.nl

Natuuronderwijs

Natuuronderwijs neemt een belangrijke plaats in binnen het curriculum van Wijs, waarbij maar liefst 80% van de tijd wordt besteed aan het leren over en in de natuur. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van respect en waardering voor de natuur en haar rol in ons dagelijks leven.

Natuur, gezondheid, talentgerichte aandacht en holisme

Wijs richt zich op de totale ontwikkeling van het individu: lichaam, geest en ziel. Dit wordt gerealiseerd door middel van vier kernwaarden: natuur, gezondheid, talentgerichte aandacht en holisme, die samen streven naar een evenwichtige ontwikkeling.

Gouden driehoek

Bij Wijs koesteren we de oprechte overtuiging dat ouders vaak de kern van de oplossing vormen in tijden van uitdaging, eerder dan bij het kind zelf. We hechten veel waarde aan wat we de “gouden driehoek” noemen, waarbij ouders, kinderen en coaches nauw samenwerken om een evenwichtige groei te bevorderen. Door regelmatig contact tussen ouders en coaches, gedeelde activiteiten en betrokkenheid bij het onderwijs, streven we ernaar een warme en hechte gemeenschap te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen.

Kleinschaligheid

Om elk kind de benodigde aandacht te geven, kiezen wij voor kleinschaligheid. Per locatie kiezen we bewust voor een maximaal aantal kinderen, zodat we elk kind de benodigde en juiste aandacht kunnen geven. Dit houdt dus in dat wij bij groei een volgende vestiging zullen openen zodat ons basis principe van individuele aandacht gewaarborgd is en blijft.

Heel-Wijs114

Doneren aan Wijs

Ben jij gepassioneerd over het creëren van een gezondere toekomst voor onze kinderen? Wil je een rol spelen in een maatschappelijke omslag, waarbij de focus verschuift van ziekte en genezing naar preventie en gezondheid? Doneer aan Wijs!
Onze International Holistic School is een vernieuwend onderwijsconcept waar een kind zich fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel ontwikkeld.
Helaas wordt onze visie op onderwijs, die afwijkt van het reguliere systeem, niet bekostigd door datzelfde systeem. Daarom is Wijs op zoek naar donateurs.

Contact

Wij komen graag in contact met iedereen die dit initiatief willen steunen, op wat voor manier dan ook, of met donateurs die ons een warm hart toedragen.