Welkom bij

Heel-Wijs

Een Health & Education Ground waar kinderen heel en wijs kunnen zijn

Wat is Heel-Wijs?

Heel-Wijs is een Health & Education Ground met alles onder één dak voor kinderen tussen de 0 en 21 jaar. Een omgeving die op natuurlijke wijze overvloeit in het leven ‘thuis’ en is ontstaan vanuit de behoefte om elk kind heel en wijs te laten zijn. Het gaat niet alleen om de grounding. De Kosmos en de ziel mogen met elkaar verbonden worden. De ziel, wie we werkelijk zijn, mag geaard worden. Wanneer een kind hier op aarde komt, moet het in verbinding blijven staan met wie het werkelijk is. Dat is de essentie van Health & Education Ground. Net als een boom met de kruin in de kosmos en de wortels in de grond. 

Net als in de natuur

Wij zien de natuur als het beste klaslokaal voor kinderen. Een plek waar alle kinderen vanuit hun nieuwsgierigheid kunnen ontdekken. Waar ze leren ín en van de natuur. Waar ze zich gezond kunnen ontwikkelen en kennis en vaardigheden kunnen opdoen zodat zij bij kunnen dragen aan een duurzame planeet. Bij Heel-Wijs is evenwichtig aandacht voor het hoofd, het hart en de handen. 

Drie groepen

Heel-Wijs103

0 tot 3 jaar

We bieden kinderopvang voor kinderen van 0 – 3 jaar. Een goede, veilige en natuurlijke basis is ontzettend belangrijk. Hiermee beginnen we al bij de allerkleinsten. Werken met natuurlijke materialen, buiten slapen in een natuurrijke omgeving en rust op de groep vinden we belangrijk.

Om deze rust te waarborgen kiezen we voor hele dagen opvang. Zo blijft er meer rust, ruimte en aandacht over voor ouder en kind.
Daarnaast bieden we gezonde, pure en natuurlijke voeding en wordt de opvang in verticale groepen aangeboden. Zo bootsen we de thuissituatie na en verloopt de overgang naar de leeromgeving vloeiend (vanaf ongeveer 3 jaar, wanneer ze eraan toe zijn). Hierbij kijken en luisteren we met aandacht naar elk kind.

3 tot 12 jaar

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, met eigen interessegebieden en op eigen tempo. We kijken naar de behoefte van het kind.

Ook in deze groep werken we met verticale groepen. We werken op thematische wijze en we bieden diverse leerlijnen aan. De kinderen zijn zoveel mogelijk buiten of in de vele open ruimten die aanwezig zijn. Op deze plekken kan elk kind zich ontplooien op een manier die past.

Iedereen is gelijk. Er zijn geen toetsmomenten, maar feedbackmomenten. We halen het talent in kinderen naar boven. Speciale aandacht voor een ‘rugzakje’ is daarom niet nodig. In onze ogen is namelijk elk kind uniek.

Zodra een kind toe is aan de volgende groep, vloeit het over naar de volgende leeromgeving (vanaf ongeveer 12 jaar).

12 tot 21 jaar

Deze groep kinderen zal zich gaan klaarmaken voor de grotere buitenwereld. Dit betekent dat ze zich meer gaan realiseren wat ze leuk of juist niet leuk vinden.

We luisteren naar de behoeften van elk kind. Het ene kind werkt graag met de handen en is dus graag praktisch bezig. Een ander kind heeft een talenknobbel en heeft misschien wel de behoefte om Japans te leren. Wij geven hier gehoor aan en zorgen voor een passend programma bij de behoefte van het kind. Want die behoefte staat voorop.

Onze inspiratie

Meest gestelde vragen

Lees hier de antwoorden op de meest gestelde vragen. 
Dummy
Dummy
Zijn jullie al open? De aannameprocedure doet vermoeden van wel.

Wij zijn nog niet open. De aannameprocedure is nog op basis van het afgeven van een intentie.

De coaches en kinderen staan te trappelen om te beginnen. Achter de schermen zijn we bezig met funding en locaties.

Wat bieden jullie aan bij Heel-Wijs?
 • Een breed aanbod van activiteiten op het gebied van onder andere kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, drama, dans, sport, yoga en techniek.
 • (Facultatieve) workshops.
 • Een rijke leeromgeving, zowel binnen als buiten. Veel erop uit gaan (buitenactiviteiten).
 • Het creëren, beplanten, onderhouden en verzorgen van een moestuin.
 • Contact met en verzorging van dieren.
 • Koken en bakken.
 • Van oude spullen nieuwe creaties maken.
 • Levenslessen (uitdaging + stimulans voor de ontwikkeling).
 • Het volgen van de ontwikkeling van het kind zonder toetsen en huiswerk:
  – Wat is dit voor een kind?
  – Wat kan en kent hij of zij?
  – Wat zijn zijn of haar kwaliteiten en capaciteiten?
  – Wat is zijn of haar passie?
 • Naar doel(en) werken samen met het kind: het leert zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen en onderzoek doen.
 • Vanuit een eigen leervraag werken.
 • Coöperatief leren tijdens gezamenlijke projecten.
 • Evaluaties met de coach en het kind: iedere dag (leer-ontwikkel systeem) + portfolio
 • Het bepalen van een leer- en ontwikkeltraject samen met het kind.
 • Een stilteruimte, verbindingsruimte en rustgevende muziek.
Wat zijn de belangrijkste verschillen met regulier onderwijs?
 • Ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen interesse.
 • Geen toetsen en huiswerk.
 • Alle leeftijden door elkaar heen.
 • Naast het cognitieve veel tijd over voor andere activiteiten.
 • Veel buitenschools leren en samenhang (de wereld als klaslokaal).
 • De nadruk op de natuur, verbinden, zelfontwikkeling en zelfredzaamheid.
 • Gezond leven en eten.
 • De ontwikkeling van het kind volgen a.d.h.v. de kerndoelen van het PO & VO.
 • De betrokkenheid van ouders.
Voor welke kinderen is Heel-Wijs?
Is jouw kind een avonturier, buitenkind, eigenwijs, nieuwgierig, creatief, denker en/of doener? Wil jouw kind de natuur in, minder moeten, vrijheid ervaren, zelf ontdekken, leren met hoofd, hart en handen en dat alles in zijn of haar ritme?

Dan is Heel-Wijs mogelijk iets voor jouw kind.

Voor welke ouders is Heel-Wijs?
 • Voor ouders die alle vertrouwen hebben in hun kinderen en in hun eigen unieke ritme.
 • Voor ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen (ook in de kosten).
 • Voor ouders die helemaal open staan voor een totaal andere kijk op onderwijs.
Voor welke kinderen is Heel-Wijs geen passende leeromgeving?
 • Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is.
 • Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van Heel-Wijs staan.
 • Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid.
Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd?
We gebruiken een leervolgsysteem, bijvoorbeeld Spectrovita, om de ontwikkeling en voortgang van de kinderen in kaart te brengen en te volgen. Door de ontwikkeling te volgen met een leervolgsysteem worden de talenten van het kind zichtbaar.

Ieder kind is uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Deze manier van volgen stimuleert het kind om zijn of haar eigen pad te volgen in het tempo wat bij hem of haar past.

Wat we ook doen:

 • de hele dag door feedback geven;
 • (controle)vragen stellen voor een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen;
 • voor ieder kind een portfolio aanleggen, met hun kerndoelen en hun persoonlijk gekozen leerdoelen. Hiermee kunnen ze hun eigen ontwikkeling bijhouden.
Wat gebeurt er als een kind niets kan met de leerlijnen?

Wij moeten aantonen hoe een kind zich ontwikkelt. Wij proberen kinderen altijd te prikkelen en enthousiast te maken. Dan komen zij vanzelf in beweging, vanuit intrinsieke motivatie. Naast de verplichte leerlijnen kan een kind ook zijn eigen doel of leerpunt aangeven. 

Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Kan een kind niets met de leerlijn? Staat hij of zij stil? Dan gaan wij hierover in gesprek met het kind. Wij proberen dan te achterhalen wat er aan de hand is.

Is het ook mogelijk kleine kinderen twee dagen per week mee te laten draaien?

Dit hangt van de leeftijd van het kind af. Is het kind nog niet leerplichtig? Dus jonger dan 5 jaar? Dan kan dat! Is het kind 5 jaar of ouder? Dan moet het kind minimaal 15 uur per week meedraaien.

Hoe ziet een dag eruit bij Heel-Wijs?
7.30 – 09.30 uur

Inloop, vrij buiten spelen.

Ochtendprogramma

 • Dagopening met een bepaald ritueel met de stamgroep. Met een lekker warm theetje erbij en het liefste in de buitenlucht.
 • Werken aan persoonlijke doelen, projectmatige activiteiten. Dit kan individueel zijn, in samenwerkingsverband of in coach-verband. Ook de kinderen onderling kunnen een coachende rol vervullen.
 • Rustmoment met groente, fruit, thee of water en muziek of een verhaal. Daarna buiten spelen.
 • Werken aan persoonlijke doelen, projectmatige activiteiten. Een groepje verzorgt de lunch.

Gezamenlijke lunch aan tafel

De tafels worden gedekt, afgeruimd en schoongemaakt en er wordt afgewassen in teamverband.

Middagprogramma:

 • Lichtwerk-uurtje: vanuit rust en stilte werken aan de innerlijke wereld. Kinderen vullen dit naar eigen behoefte en inzicht in. Denk hierbij aan stillezen, yoga, mediteren, puzzelen, tekenen, schilderen, zandtafel of -bak, klei etc. De kinderen zijn zelfstandig bezig, waarbij ook hier rekening gehouden wordt met leeftijd en vermogen.
  • Diverse afwisselende speel- en leeractiviteiten.
 • Lichamelijke activiteiten, zoals karate, gym, yoga, dans of buiten spelen.

14.30 uur

 • Dagsluiting met bepaald ritueel met stamgroep, en gaan samen naar buiten om opgehaald te worden of bij BSO te blijven.

14.30 – 18.30

‘Bso’-activiteiten

Dummy
Dummy
Worden jullie bekostigd door de overheid?

Nee, wij worden niet bekostigd door de overheid.

Hoe ziet het aannamebeleid eruit?
1. Intentieverklaring: de ouders tekenen deze verklaring.

2. Eerste kennismakingsgesprek
In dit korte gesprek met alle ouders of verzorgers en kinderen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen wensen kenbaar gemaakt worden en krijgt het gezin een rondleiding. We bekijken of de wensen en behoeften van ouders en kind(eren) matchen met de mogelijkheden binnen en de visie van onze school.

3. Tweede kennismakingsgesprek
Vindt het eerste kennismakingsgesprek met niet alle ouders of verzorgers plaats? Of zonder de aanwezigheid van de kinderen? Dan vindt er een tweede kennismakingsgesprek plaats met de missende gezinsleden. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om alle ouders of verzorgers en kinderen gezien en gesproken te hebben voordat we de procedure verder vervolgen.

4. Vragenlijst
Willen beide partijen doorgaan met de intakeprocedure? Dan sturen we per e-mail een vragenlijst. Het gezin vult deze gezamenlijk in en mailt de lijst terug aan ons. Als bijlage wordt ook de ouderbijdragetabel meegestuurd.
Na ontvangst van de vragenlijst nemen we binnen een week contact op met de ouders of verzorgers. We plannen dan een verdiepend kennismakingsgesprek in.

5. Hart & Ziel gesprek
Tijdens dit gesprek is er gelegenheid voor het stellen van vragen van beide kanten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de kennismaking, over het vragenformulier, na het bestuderen van de website en van documenten. We nemen de om de laatste twijfels, onzekerheden en struikelblokken te bespreken. Eerlijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen zijn noodzakelijk om een weloverwogen beslissing te nemen.

6. Proefdraaien
In overleg plannen we een proefweek in. In deze week zal het kind drie dagen volledig meedraaien binnen onze school. Na afloop bespreekt het team deze week na. De uitkomst van dit gesprek bespreken we weer met de ouders, waarna we een uiteindelijke beslissing nemen met een eventuele plaatsing als resultaat.

7. Inschrijven
Dan is de daadwerkelijke inschrijving daar! We starten de inschrijfprocedure met de intake. Hierin bespreken we zaken als de overdracht vanuit de vorige school, de ouderbijdrage en het tekenen van het contract. Ook stemmen we de officiële startdatum met elkaar af.

Waar zal Heel-Wijs zich gaan vestigen?
Heel-Wijs zal zich gaan vestigen in de gemeenten Horst, Venray, Venlo, Gennep en Peel & Maas. De definitieve locaties zijn nog niet bekend.
Wat zijn de kosten?

Wij streven ernaar om de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Mocht dit financieel niet haalbaar zijn, en dit toch de juiste plek zijn voor ’t kind, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

Op welke manier kan ik bijdragen?
Wij zijn ontzettend blij met alle hulp! Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Je kunt je aansluiten bij één van de werkgroepen, waar je mee helpt bij het opzetten van de school. Je kunt ons ook steunen met een gift of investering. Wanneer de school draait, zijn ouders meer dan op een reguliere school betrokken.

Vraag ons naar de mogelijkheden. Of kijk voor meer informatie bij Over ons of Vacatures.

Valt mijn kind onder de leerplichtwet wanneer hij of zij bij Heel-Wijs ingeschreven staat?
Ja, je kind valt dan onder de leerplichtwet.
Kan een kind met vrijstelling van de leerplicht bij Heel-Wijs terecht?
Ja, dat kan. Wanneer jouw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, kan hij of zij ook naar Heel-Wijs met behoud van deze vrijstelling. Dit kan omdat je de kosten privé betaalt.
Goed dat jullie niet aan 'rugzakjes' doen. Hoe garanderen jullie de beste ontwikkeling van de kinderen?

Met ‘niet aan rugzakjes doen’ bedoelen we dat we het kind niet willen labelen. Wij gaan ervan uit dat ieder kind zich op zijn of haar manier ontwikkelt. Wij denken vanuit en werken aan ontwikkeling in de breedte en zetten in op zelfvertrouwen ontwikkelen. We werken aan zowel hoofd (kennis), hart (vanuit interne motivatie en wat het kind leuk vindt om te doen) en handen (fysiek bezig zijn). Dan wordt een kind vanzelf de beste versie van zichzelf. Garanties kan niemand geven, maar wel liefde, ondersteuning en vertrouwen!

Zijn kinderen met het syndroom van Down ook welkom?

Ieder kind is anders. Zo ook een kind met het syndroom van Down. Deze kinderen zitten soms ook op een reguliere basisschool. Ook bij Heel-Wijs zijn zijn welkom.

Kijken naar het kind zelf is onderdeel van het aannamebeleid. Van tevoren gaan we altijd met de ouders in gesprek. Hierbij bespreken we of het kind individuele begeleiding nodig heeft, of wij die begeleiding kunnen bieden en of er specialisatie nodig is. Op basis daarvan nemen we samen met de ouders een besluit. 

Aandacht is het nieuwe goud

Wat je aandacht geeft groeit