Onze visie en kernwaarden

Visie

Het realiseren van een optimale, inspirerende en gezonde Health & Education Ground met inspirerende coaches. Waardoor het kind leert vanuit intrinsieke motivatie (eigen behoeften en talenten) en kan bijdragen aan een aarde die bruist van het leven.

De drie kernwaarden

Verbinden | Gelijkwaardigheid | Natuurlijk

De gezonde omgeving

.....
Hoofd, handen, hart

Heel-Wijs gelooft erin dat je niet alleen kennis moet vergaren, kennis stampen, maar dat kinderen zich breder mogen ontwikkelen. Alleen de focus op rekenen en taal is te beperkt. Sommige kinderen leren beter door met de handen bezig te zijn. Waarom zou je ook geen rekenen kunnen leren door achter de naaimachine te zitten of terwijl je een meubelstuk maakt? Door te zien, horen, ruiken, voelen en proeven beklijft het ook veel beter en blijven kinderen meer gemotiveerd.

Creativiteit behouden (“Schools kill creativity” zei beroemde Tedspreker en deskundige Sir Ken Robinson) en stimuleren maakt mensen die flexibel zijn, die buiten bestaande kaders kunnen denken. Daarnaast vinden we de focus op ‘het hart’ belangrijk. Doen waar je blij van wordt, waar je passie en bezieling voor hebt. Maar het ‘hart’ gaat verder. Het gaat er ook om dat kinderen zichzelf beter leren kennen. Waar liggen mijn grenzen? Hoe geef ik die aan? Wat vind ik belangrijk? We leren vaak over hoe het lichaam in elkaar zit, waar de organen zitten, noem maar op. Maar wat we veel minder leren is hoe onze psyche in elkaar zit. We leiden bij Heel-Wijs de kinderen sociaal-emotioneel breder op. Gebaseerd en geïnspireerd op de 4 intelligenties van Covey zoals hieronder benoemd. En aangezien natuur hoog in het vaandel staat, voegen wij nog 1 intelligentie hieraan toe (NQ).

  • Rationele intelligentie; IQ – Het hoofd. Plannen. Realistisch zijn. Het spreken. Ken jij jouw kwaliteiten en talenten? Blijf jij bezig met groei en ontwikkeling? Wat is jouw visie? Kies jij de juiste richting?
  • Fysieke intelligentie; FQ – Je handen. Doen. In contact zijn met je lijf. Discipline. Empowerment. Doe jij wat er toe doet?
  • Emotionele intelligentie; EQ – Je hart. Nodigt uit om jezelf en de ander te Zien. Wat is jouw passie? Vier jij voldoende datgene wat goed gaat? Waar ben jij dankbaar voor?
  • Spirituele intelligentie; SQ – Jouw ziel. Het geweten. Dromen. Nodigt uit om te voelen en contact te maken met het kwantumveld, het grotere geheel. Ken jij jouw levensmissie, jouw Purpose?
  • Natuur intelligentie; NQ – Het vermogen om patronen in natuurlijke omgevingen te herkennen, te begrijpen en ermee te werken

Als je bewust wordt en blijft werken aan al je 5 intelligenties, levert dit veel energie, geluk en creativiteit op. Je wordt een vollediger, authentiek en krachtig mens. Jouw ZIJN en jouw potentieel kunnen volledig tot ontplooiing komen.
De essentie van de 5 intelligenties is balans; daarom geven wij dagelijks aandacht aan de ontwikkeling van alle vijf de intelligenties. Ze overlappen elkaar en zijn met elkaar verbonden.

Ook kijken we voorbij de grenzen van de Moderne Wetenschap en Evidence Based Research en zijn wij gericht op de nieuwste inzichten omtrent het leren, de werking van onze hersenen, ons bewustzijn, het verbindende veld en de velden van informatie in en om ons heen. Hierbij laten wij ons inspireren door Claudia Jansen. Zij is auteur van het boek De Ziel en de School. Vanuit een holistische visie op leven en leren heeft zij een nieuwe leertheorie ontwikkeld die een samenspraak is van diverse nieuwe wetenschappen, oude wijsheid tradities en spiritualiteit.

De leertheorie is opgebouwd vanuit verschillende disciplines, waaronder kwantumfysica, de nieuwe celbiologie, biofotonen-onderzoek, wateronderzoek, bewustzijn, systemisch werk, informatieverwerking en metafysica.

Veel buiten, sport, beweging
Wanneer het weer het toestaat zijn de kinderen het merendeel van de tijd buiten. Dit betekent dat zij ongeveer 80% buiten en 20% binnen zijn. Dit is heel goed voor hun motorische ontwikkeling, hun immuniteit en hun algehele gezondheid. Contact met de natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer en heeft een helende werking. Het draagt bij aan een verhoogde concentratie, betere leerprestaties én het stimuleert een milieubewuste houding. In dit rapport over Gezonde Schoolpleinen lees je er meer over.
Daarnaast heeft sport een belangrijke pedagogische waarde, die op zowel kinderen als op volwassenen van toepassing is. Via sport leer je vaardigheden die niet alleen nuttig zijn bij sport. Naast de fysieke ontwikkeling leer je tijdens het sporten om te samenwerken en te anticiperen (plannen). Ook ontwikkel je bijvoorbeeld doorzettingsvermogen. Dit zijn allemaal vaardigheden die kinderen helpen om onafhankelijker te worden.
Autonoom en zelfredzaam

Kinderen hebben een natuurlijk vermogen om zich te verwonderen en om flexibel te reageren op diverse situaties en uitdagingen. De creativiteit die daarbij komt kijken lijkt in de loop der jaren te verdwijnen. Dit loopt parallel aan het proces van het leren op school (bron: Ted Talk Sir Ken Robinson, februari 2006).

Bij Heel-Wijs worden kinderen aangemoedigd om vanuit hun eigen autonomie als mens te handelen. Na te denken alvorens te doen. We leren de kinderen weer ‘vissen’ in de breedste zin van het woord. Er is evenwichtig aandacht voor het hoofd, het hart en de handen. Alle praktische en technische vaardigheden die onze grootouders nodig hadden om te kunnen overleven komen aan bod. Ook is er aandacht voor spirituele groei, zelfbewustzijn en meer. Natuurlijk naast de bekende onderwerpen als lezen, schrijven en rekenen. Zelfredzaamheid is een breed begrip, want het omvat alle aspecten van het leven. Bij Heel-Wijs mogen kinderen in een veilige, prettige omgeving het leven ervaren.

.....
Natuur-rijke omgeving
Heel-Wijs is gelegen in een natuur-rijke omgeving met veel groen, aarde, natuurlijke materialen, eetbare kruiden en planten, vogels en (kleine) dieren. Er zijn veel bewegingsmogelijkheden voor de kinderen, door het netwerk van o.a. boeren in de omgeving. Er zijn geen klaslokalen maar functieruimten, plekken waar innovatie, creativiteit, zelfbewustzijn en ontwikkeling centraal mogen ontstaan. Ook plekken waar rust en stilte mogen zijn. Weinig prikkels. Er is geen WiFi aanwezig, want alles is bekabeld. Zo is er ook geen stralingsbelasting. Heel-Wijs is een plek van respect en vreugde. Je kunt zeggen dat Heel-Wijs de voorloper is van Buitenonderwijs. Contact met natuur maakt kinderen creatiever, gezonder en socialer. Het draagt bij aan een verhoogde concentratie, betere leerprestaties én het stimuleert een milieubewuste houding. In dit rapport over Gezonde Schoolpleinen lees je er meer over.
Flexibele vakanties en aanvangstijden

Heel-Wijs wil het hele jaar open zijn. Zo kunnen we zo goed mogelijk de omgevingen thuis en bij Heel-Wijs op elkaar afstemmen. Kinderen kunnen terecht vanaf 7.30 uur. Uiteraard kunnen ze ook later komen, afhankelijk van het gezinsritme. De dag eindigt uiterlijk om 18.30 uur. De woensdagen zijn volledig vrij. Dan hebben de kinderen en de coaches een ‘pauze’ halverwege de week en kan de locatie voor eventuele andere doeleinden gebruikt worden. Wij vinden het namelijk belangrijk dat er geen leegstand ontstaat.

Door deze flexibiliteit kunnen gezinnen op basis van eigen behoefte zélf invulling geven aan hoe het voor hén werkt. Ze kunnen hun eigen werk plannen, hun vakanties en ze kunnen vrije dagen en rustmomenten inbouwen. Aangezien Heel-Wijs het hele jaar open is, kan ook in het laagseizoen verlof opgenomen worden. Zowel door de kinderen als door de coaches. Mocht een kind wat overprikkeld zijn, dan kan hij of zij een dagje thuis blijven. Alles gebeurt in goede afstemming tussen de ouders en kinderen en Heel-Wijs. Dit biedt de optimale omgeving aan kinderen om te ontwikkelen en te stralen.

Alles onder één dak voor 0-21 jarigen
Ouders voelen zich vaak taxichauffeur als het gaat om het brengen en halen van hun kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende behoeften. Heel-Wijs biedt daarom onderdak aan 0 tot 21 jarigen. De voor- en naschoolse opvang zit bij ons in huis. Ook zijn er mogelijkheden voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar. Alles zit op één locatie.
.....
Betrokkenheid en commitment ouders

Ons uitgangspunt is dat bewuste, toegewijde ouders hun kinderen naar Heel-Wijs laten gaan. Ze mogen hiervoor een bewuste keuze maken, aangezien het wezenlijk anders is dan welk concept ook. Dit brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Deze verantwoordelijkheid kan zich uitdrukken in geld of in andere ruilmiddelen. Iedereen heeft namelijk talent, tijd of andere vorm van ‘overvloed’. Elke ouder wordt gevraagd om een afgebakend commitment, aansluitend bij hun talenten, wensen en passie.

Kleinschalig met aandacht

Aandacht is het nieuwe goud. Alle kinderen bij Heel-Wijs worden gezien. Het is belangrijk dat de coaches voldoende tijd hebben voor de kinderen en het goede moment voor groei afwachten. Zo raken kinderen niet gefrustreerd over het ‘moeten leren’ van dingen waar op dat moment de hersenen nog niet rijp voor zijn.

Bij ons is er tenminste 1 coach op 10 kinderen. Het team bestaat uit verschillende disciplines: van coaches tot vaktechneuten, helers en leiders. Heel-Wijs gaat voor kwaliteit: de locaties zijn voor maximaal 60 leerlingen.

Gezonde voeding, monitoring vitaliteit

We schenken dagelijks aandacht aan een bewuste leefstijl. Tussen de middag lunchen we warm. Twee generaties geleden was de lunch de belangrijkste maaltijd. Voor het slapen gaan heeft ons lichaam, zeker dat van kinderen, niet veel meer nodig. Het mag opruimen en herstellen. En wanneer de zon het hoogst staat, neemt het lichaam de meeste voedingsstoffen op uit de maaltijd.

De kinderen worden betrokken bij het hele proces van zaaien, oogsten, inkopen en gerechten bereiden. Maar ook bij het tafel dekken en opruimen. Net als in het echte leven. Zo bied je ‘kennis gecombineerd met ervaring, door te experimenteren’. Met als bonus: de ouders hoeven ‘s avonds ook niet meer (uitgebreid) te koken.

Overgewicht en ‘volwassenen-ziekten’ komen steeds vaker voor bij kinderen. Bij Heel-Wijs werken we met een interne zorgboom die diverse expertises bezit. Zo kan elk kind of ieder gezin met zijn persoonlijke zorgvraag bij Heel-Wijs terecht. We werken aan de preventieve gezondheid van de kinderen en coaches binnen Heel-Wijs. Hiervoor wordt elk kind met regelmaat gemonitord op algehele vitaliteit en gezondheid en streven we naar een positieve ontwikkeling, naar meer energie en meer levenslust. Ook worden er periodiek/seizoensgebonden informatieavonden gehouden met interessante onderwerpen waar behoefte aan is. Zo verbinden wij het gezin, het kind en de coaches van Heel-Wijs met elkaar. En zorgen we samen preventief voor een goede gezondheid en een mooie balans in ons leven.

Visuele tour

Hier vind je een visuele tour zoals wij onze Health & Education Ground voor ons zien. Hierbij halen we inspiratie uit verschillende concepten, zoals de open leerruimtes van D/DOCK, The Green School, natuurspeelterreinen en plekken waar mensen en dieren samenleven. We willen graag een plek creëren met veel ‘ruimte’. Letterlijk door veel buitenruimte, natuur, moestuinen en dierenweides. Maar ook optisch: door ruimten die in elkaar overvloeien zonder dichte klaslokalen.

D/DOCK
Heel-Wijs102
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
D/DOCK
Heel-Wijs103
D/DOCK
Heel-Wijs101
Heel-Wijs101
Heel-Wijs104
Heel-Wijs102
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
D/DOCK
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
D/DOCK
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs103
Heel-Wijs105