Welkom bij

Heel-wijs

Een leef-, leer- en zorgomgeving waar kinderen heel en wijs kunnen zijn

Wat is Heel-Wijs?

Heel-Wijs is een leef-, leer- en zorgomgeving die natuurlijk overvloeit in het leven ‘thuis’. Deze is ontstaan vanuit de behoefte om elk kind tussen 0-21 jaar heel en wijs te laten zijn.

De focus ligt bij Heel-Wijs op (levens)ervaring opdoen, niet op kennis vergaren. Kennis is overal aanwezig tegenwoordig, ervaring doe je op door iets met aandacht te doen en hier van te leren. We practice what we preach en dit dragen we ook uit. Zo krijgen we (weer) meer mensen die kunnen ‘vissen’. Drie waarden staan daarbij centraal: autonome motivatie, verantwoordelijkheid en het creëren van waarde. Er is geen goed of fout, er is alleen groei en balans. Net als in de natuur. Bij Heel-Wijs is evenwichtig aandacht voor het hoofd, het hart en de handen.

Basisbehoeften

De omgeving voldoet aan de drie psychologische basisbehoeften van elk mens:
1) relatie (ik hoor erbij)
2) competentie (ik kan het)
3) autonomie (ik kan het zélf)

Doelen            

Heel-Wijs draagt bij aan het realiseren van verschillende doelen:

 • het begeleiden van kinderen en jongeren naar verantwoordelijke, autonome en zelfredzame volwassenen
 • al het talent naar boven halen, ongeacht wat het is
 • preventie van burn-out en bore-out
 • met de essentie van het leven bezig zijn
 • een ontwikkelomgeving realiseren die kinderen vindingrijk, gelukkig en creatief houdt (en maakt)
 • helen en zorgen voor jezelf en elkaar
Heel-Wijs104

One stop shop

Wij zijn een plek waar kinderen van 0 tot 21 jaar samen met elkaar kunnen opgroeien. We bieden drie groepen aan op basis van leeftijd. Hierdoor ontstaat een leef-, leer- en zorgomgeving die overvloeit in het leven thuis.

Groepen

Heel-Wijs103

0 – 3 jarigen

We bieden kinderopvang voor kinderen van 0 – 3 jaar. Een goede, veilige, natuurlijke basis is ontzettend belangrijk.
Hiermee beginnen we al bij de allerkleinsten. Werken met natuurlijke materialen, buiten slapen in een natuurrijke omgeving en rust op de groep vinden we belangrijk.

Om deze rust te waarborgen kiezen we voor hele dagen opvang. Zo blijft er meer rust, ruimte en aandacht over voor ouder en kind.

Daarnaast bieden we gezonde, pure en natuurlijke voeding en wordt de opvang in verticale groepen aangeboden. Zo bootsen we de thuissituatie na en verloopt de overgang naar de leeromgeving vloeiend (vanaf ongeveer 3 jaar wanneer ze eraan toe zijn). Hierbij kijken en luisteren we met aandacht naar elk kind.

3 – 12 jarigen

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, met eigen interessegebieden en op eigen tempo. We kijken naar de behoefte van het kind.

Ook in deze groep werken we met verticale groepen. Er wordt op thematische wijze gewerkt en er worden diverse leerlijnen aangeboden. De kinderen zijn zoveel mogelijk buiten of in de vele open ruimten die aanwezig zijn, waar elk kind zich kan ontplooien op een manier dat past.

Iedereen is gelijk. Er zijn geen toetsmomenten, maar feedback momenten. We halen het talent in kinderen naar boven. Speciale aandacht voor een ‘rugzakje’ is daarom niet nodig. In onze ogen is namelijk elk kind uniek.
Zodra een kind toe is aan de volgende groep, vloeit het over naar de volgende leeromgeving (vanaf ongeveer 12 jaar).

12 tot 21 jarigen

Deze groep kinderen zal zich gaan klaarmaken voor de grotere buitenwereld. Dit betekent dat ze zich meer gaan realiseren wat ze leuk of juist niet leuk vinden.

We luisteren naar de behoeften van elk kind. Het ene kind werkt graag met de handen en is dus graag praktisch bezig. Een ander kind heeft een talenknobbel en heeft misschien wel behoefte om Japans te leren. Wij geven hier gehoor aan en zorgen voor een passend programma bij de behoefte van de kinderen. Want die behoefte staat voorop.

Onze inspiratie

Meest gestelde vragen

Lees hier de meest gestelde vragen. Aangezien we nog volop in ontwikkeling zijn, zijn er aspecten die nog niet duidelijk zijn op dit moment. Wij werken hard aan de realisatie van ons concept.

Kan ik mijn kind al inschrijven?

Ja, dat kan. Voel jij dat de visie van Heel-Wijs bij jullie past? Dan kun je je kind alvast inschrijven. Dit wil niet zeggen dat je zeker bent van een plekje binnen de leeromgeving. We gaan eerst samen in gesprek om te onderzoeken of de visie die wij uitdragen past binnen het gezin. Vanuit daar volgen de volgende stappen en een eventuele definitieve inschrijving.

Voor welke kinderen is Heel-Wijs?

Is jouw kind een avonturier, buitenkind, eigenwijs, nieuwgierig, creatief, denker en/of doener?
Wil jouw kind: de natuur in, minder moeten, vrijheid ervaren, zelf ontdekken, leren met hoofd, hart en handen en dat alles in zijn of haar ritme?
Dan is Heel-Wijs wellicht iets voor jouw kind.

Voor welke ouders is Heel-Wijs?
 • Voor ouders die alle vertrouwen hebben in hun kinderen en in hun eigen unieke ritme.
 • Voor ouders die gezamenlijke verantwoordelijkheid willen dragen (ook in de kosten).
 • Voor ouders die helemaal open staan voor een totaal andere kijk op onderwijs.
Hoe wordt de ontwikkeling van de kinderen gevolgd?

We gebruiken een leervolgsysteem, bijvoorbeeld Spectrovita, om de ontwikkeling en voortgang van de kinderen in kaart te brengen en te volgen. Door de ontwikkeling te volgen met een leervolgsysteem worden de talenten van het kind zichtbaar.

Ieder kind is uniek en maakt zijn eigen ontwikkeling door. Door het kind op deze manier te volgen, stimuleert het kind zijn eigen pad te volgen in het tempo wat bij hem/haar past.

Wat we ook doen:

 • Feedback geven, de hele dag door
 • Stellen van (controle) vragen geeft een goed beeld van de ontwikkeling van kinderen
 • Ieder kind heeft een portfolio, met hun kerndoelen en hun persoonlijk gekozen leerdoelen. Hiermee kunnen ze hun eigen ontwikkeling bijhouden.
Wat bieden we aan bij Heel-Wijs?
 • Breed aanbod  van activiteiten op gebied van: kunst, cultuur, meditatie, natuur, muziek, drama, dans, sport, yoga, techniek
 • (facultatieve) workshops
 • Rijke leeromgeving, zowel binnen als buiten. Veel erop uit (buitenactiviteiten)
 • Moestuin (creëren/planten/onderhouden & verzorgen)
 • Dieren (contact/verzorgen)
 • Koken/bakken
 • Van oude spullen nieuwe creaties maken
 • Levenslessen (uitdaging + stimulans voor ontwikkeling)
 • Ontwikkeling kind volgen zonder toetsen en huiswerk:
   – wat is dit voor een kind?
   – wat kan/kent het kind?
   – kwaliteiten/capaciteiten?
   – passie?
 • Samen met kind naar doel(en) werken; leert zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen. (=onderzoek)
 • Kinderen werken vanuit: eigen leervraag, gezamenlijk project (coöperatief leren).
 • Evaluatie begeleider en kind: iedere dag ( leer-ontwikkel systeem) + portfolio
 • Samen met kind leer-ontwikkel traject bepalen
 • Digitale programma’s ( stimuleren.nl/junior Einstein) 
 • Stilteruimte/verbindingsruimte/rustgevende muziek
Wat zijn de belangrijkste verschillen met regulier onderwijs?
 • Ontwikkelen op eigen niveau en naar eigen interesse
 • Geen toetsen en huiswerk
 • Alle leeftijden door elkaar heen
 • Naast het cognitieve, veel tijd over voor andere activiteiten
 • Veel buitenschools leren (wereld als klaslokaal)/samenhang.
 • Nadruk op: natuur/verbinden/zelfontwikkeling/zelfredzaamheid
 • Gezond leven en eten
 • Ontwikkeling kind volgen a.d.h.v. kerndoelen PO & VO
 • Betrokkenheid van ouders
Hoe ziet een dag eruit bij Heel-Wijs?

7.30-09.30 Inloop/vrij buiten spelen

Ochtendprogramma:

 • Dagopening met bepaald ritueel met stamgroep, met een lekker warm theetje erbij, het liefste in de buitenlucht
 • Werken aan persoonlijke doelen/projectmatige activiteiten. Dit kan individueel zijn, in samenwerkingsverband of in coach-verband, waarbij ook de kinderen onderling een coachende rol kunnen vervullen voor een groepsgenootje.
 • Rustmoment met groente/fruit, thee/water, muziek of een verhaal. Daarna buiten spelen.
 • Werken aan persoonlijke doelen/projectmatige activiteiten (groepje verzorgt de lunch).

Gezamenlijke lunch aan tafel. De tafels worden gedekt, afgeruimd en schoongemaakt (afwassen) in teamverband.

Middagprogramma:

 

 • Lichtwerk uurtje: vanuit rust en stilte werken aan je innerlijke wereld.
  Kinderen vullen dit naar eigen behoeft en inzicht in. Denk hierbij ook aan stillezen, yoga, mediteren, puzzelen, tekenen, schilderen, zandtafel/bak, klei etc.
  In dit uur bouwen we ook aan die rust en stilte binnen de groep. De kinderen zijn zelfstandig bezig, waarbij ook hier rekening gehouden wordt met leeftijd en vermogen.
 • Diverse afwisselende speel-/leeractiviteiten
 • Lichamelijke activiteiten (karate, gym, yoga, dans, buitenspelen, etc)
 • 14.30 uur: Dagsluiting met bepaald ritueel met stamgroep, en gaan samen naar buiten om of opgehaald te worden of bij BSO te blijven.

  14.30-18.30 BSO activiteiten

Voor welke kinderen is Heel-Wijs geen passende leeromgeving?
 • Wanneer er 1-op-1 aandacht of ondersteuning nodig is.
 • Wanneer de ouders niet volledig achter de visie en werkwijze van Heel-Wijs staan.
 • Indien persoonlijke problemen leiden tot onveiligheid.
Kan ik mijn kind al inschrijven?

Ja, voel jij dat de visie van Heel-Wijs bij jullie past? Dan kun je je kind vast inschrijven. Dit wil niet zeggen dat je zeker bent van een plekje binnen de leeromgeving. We gaan eerst samen in gesprek om te onderzoeken of de visie die wij uitdragen past binnen het gezin. Vanuit daar volgen de volgende stappen en een eventuele definitieve inschrijving.

Hoe ziet het aannamebeleid eruit?

1. Intentieverklaring tekenen door ouders.

2. Eerste kennismakingsgesprek
In dit korte gesprek met beide ouders en (alle) kind(eren) uit het gezin is er gelegenheid tot vragen stellen, ieders wensen worden kenbaar gemaakt en krijgt het gezin een rondleiding.

Daarnaast wordt afgewogen of de wensen van de ouders en de behoeften van het kind matchen met de mogelijkheden en de visie van onze school.

3. Tweede kennismakingsgesprek
Mocht het eerste kennismakingsgesprek met maar één van beide ouders hebben plaats gevonden of zonder aanwezigheid van de kinderen, dan vindt er een tweede kennismakingsgesprek plaats. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om beide ouders en het/de kind(eren) gezien en gesproken te hebben, voordat we de procedure verder vervolgen.

4. Vragenlijst

Wanneer beide partijen verder willen doorgaan met de intakeprocedure, zullen we per mail een vragenlijst sturen, die het gezin gezamenlijk invult en terugmailt. Als bijlage wordt ook de ouderbijdragetabel meegestuurd.
Nadat de vragenlijst per mail terug is ontvangen door ons, nemen we binnen een week (7 dagen) contact op met ouders, om een verdiepend kennismakingsgesprek in te plannen.

5. Hart & Ziel gesprek
Tijdens dit gesprek is er gelegenheid voor het stellen van vragen van beide kanten, n.a.v. de kennismaking, het vragenformulier, het bestuderen van de website en documenten etc.
Er wordt tijd wordt genomen om laatste twijfels, onzekerheden en struikelblokken te bespreken. Eerlijkheid en openheid binnen wederzijds vertrouwen zal hierbij noodzakelijk zijn om uiteindelijk een weloverwogen beslissing te kunnen nemen.

6. Proefdraaien

In overleg plannen we een proefweek in. In deze week zal kind(eren) 3 dagen volledig meedraaien binnen onze school. Deze week zal na afloop worden nabesproken binnen het team. Hieruit zal een gesprek voortvloeien met ouders waarbinnen een uiteindelijke beslissing genomen zal worden met een eventuele plaatsing als resultaat.

7. Inschrijven

We starten de inschrijfprocedure met de intake, waarbinnen zaken besproken worden als de overdracht vorige school, ouderbijdrage en het tekenen van het contract. Ook stemmen we de officiële startdatum met elkaar af.

Waar zal Heel-Wijs zich gaan vestigen?

Heel-Wijs zal zich gaan vestigen in de gemeente Horst, Venray, Venlo, Gennep en Peel & Maas. De definitieve locatie/plaats is nog niet bekend.

Wat zijn de kosten?

De kosten zijn afhankelijk van verschillende factoren, die we momenteel nog aan het uitzoeken zijn. Zodra we meer weten, maken we dit bekend. Ons streven is dat de ouderbijdrage zo laag mogelijk gehouden wordt, zodat dit voor iedereen toegankelijk blijft.

Kan ik mijn kind al inschrijven?

Op dit moment zijn wij nog niet zover dat je je kind kunt inschrijven. etc etc

Op welke manier kan ik bijdragen?

Je kunt op verschillende manieren bijdragen. Financieel en/of door participatie en inzet. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Valt mijn kind onder de leerplichtwet wanneer hij of zij bij Heel-Wijs ingeschreven staat?

Ja, je kind valt dan onder de leerplichtwet.

Kan een kind met vrijstelling van de leerplicht bij Heel-Wijs terecht?

Ja, indien jouw kind vrijstelling van de leerplicht heeft, kan hij/zij ook naar Heel-Wijs en behoudt deze vrijstelling, aangezien je in privé de kosten betaalt.

Aandacht is het nieuwe goud

Wat je aandacht geeft groeit

Contact

Wij komen graag in contact met ouders en leerkrachten die ons initiatief willen steunen, op wat voor manier dan ook, of met donateurs die ons een warm hart toedragen.