Anbi

Anbi stichting Heel Wijs

Gezondheid en educatie

Stichting Holistische School Heel Wijs gebruikt en heeft financiële middelen nodig om holistisch onderwijs en ondersteuning te bieden. Deze middelen maken het mogelijk om activiteiten en projecten te realiseren die bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling, emotionele steun, en algehele welzijn van kinderen en hun families. Gezondheid en educatie staan hierbij centraal, omdat we geloven dat een gezonde geest en een goede opleiding de basis vormen voor een gelukkig en vervuld leven. Met de hulp van donaties kunnen wij een liefdevolle en ondersteunende omgeving creëren waar kinderen de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Uw bijdrage helpt ons om blijvende positieve impact te maken in hun leven.

ANBI

Naam van de instelling

Stichting Heel Wijs
Fiscaal nummer: RSIN: 864496229
KvK nummer: 88076806

Adres

Kerkstraat 27 – 5863 AP Blitterswijck

Doelstelling

De doelstelling van Heel Wijs Holistische School is om kinderen een integrale onderwijservaring te bieden die niet alleen cognitieve, maar ook emotionele, sociale en spirituele ontwikkeling bevordert. De school streeft ernaar een omgeving te creëren waar elk kind zich op een natuurlijke en gebalanceerde manier kan ontplooien, met aandacht voor individuele talenten en welzijn.

Actuele beleidsplan

Het actuele beleidsplan van Heel Wijs Holistische School richt zich op de integrale ontwikkeling van kinderen door holistisch onderwijs. Het plan omvat de bevordering van emotionele, sociale en cognitieve groei, met een sterke nadruk op mindfulness en zelfbewustzijn. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in duurzame en natuurlijke leeromgevingen, ouderbetrokkenheid en voortdurende professionele ontwikkeling van docenten om een gezonde en ondersteunende gemeenschap te waarborgen.

Bestuurssamenstelling en beloningsstructuur

M. Hilgerdenaar, voorzitter
M. Relouw, secretaris
J. Wijnen, penningmeester

Beloningsstructuur bestuurders

Het bestuur van Stichting Heel Wijs brengt op vrijwillige basis haar expertise, tijd en energie in. Ze verrichten al hun werkzaamheden onbezoldigd.

 

Financiële gegevens:

Volgt,

Heel-Wijs114