Aanmelden

Procedure   

Voel jij dat de visie van Heel-Wijs bij jullie en jullie kind past? Dan kun je dit kenbaar maken met de onderstaande intentieverklaring. Let op! Dit is nog geen aanmelding. Voor onze planning is het belangrijk om in kaart te brengen wie de intentie heeft om zijn of haar kind naar Heel-Wijs te laten gaan.

Wij gebruiken de ingevulde gegevens alleen voor intern gebruik en delen deze met niemand. De aanmeldprocedure is als volgt:

1. Intentieverklaring: de ouders tekenen deze verklaring.

2. Eerste kennismakingsgesprek
In dit korte gesprek met alle ouders of verzorgers en kinderen is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ook kunnen wensen kenbaar gemaakt worden en krijgt het gezin een rondleiding. We bekijken of de wensen en behoeften van ouders en kind(eren) matchen met de mogelijkheden binnen en de visie van Heel-Wijs.

3. Tweede kennismakingsgesprek
Vindt het eerste kennismakingsgesprek met niet alle ouders of verzorgers plaats? Of zonder de aanwezigheid van de kinderen? Dan vindt er een tweede kennismakingsgesprek plaats met de missende gezinsleden. Wij vinden het namelijk zeer belangrijk om alle ouders of verzorgers en kinderen gezien en gesproken te hebben voordat we de procedure verder vervolgen.

4. Vragenlijst
Willen beide partijen doorgaan met de intakeprocedure? Dan sturen we per e-mail een vragenlijst. Het gezin vult deze gezamenlijk in en mailt de lijst terug aan ons. Als bijlage wordt ook de ouderbijdragetabel meegestuurd.
Na ontvangst van de vragenlijst nemen we binnen een week contact op met de ouders of verzorgers. We plannen dan een verdiepend kennismakingsgesprek in.

5. Hart & Ziel gesprek
Tijdens dit gesprek is er gelegenheid voor het stellen van vragen van beide kanten. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de kennismaking, over het vragenformulier, na het bestuderen van de website en van documenten. We nemen de om de laatste twijfels, onzekerheden en struikelblokken te bespreken. Eerlijkheid, openheid en wederzijds vertrouwen zijn noodzakelijk om een weloverwogen beslissing te nemen.

6. Proefdraaien
In overleg plannen we een proefweek in. In deze week zal het kind drie dagen volledig meedraaien binnen onze school. Na afloop bespreekt het team deze week na. De uitkomst van dit gesprek bespreken we weer met de ouders, waarna we een uiteindelijke beslissing nemen met een eventuele plaatsing als resultaat.

7. Inschrijven
Dan is de daadwerkelijke inschrijving daar! We starten de inschrijfprocedure met de intake. Hierin bespreken we zaken als de overdracht vanuit de vorige school, de ouderbijdrage en het tekenen van het contract. Ook stemmen we de officiële startdatum met elkaar af.

Intentieverklaring